Producenci

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest firma MINFOR - Usługi Informatyczne, Maciej Krzywdziński z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 93/97 lok.40, NIP: 118-166-86-46, REGON: 140199480 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 410454. tel +48 785 85 11 11 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-18:00), adres email: biuro@bezpieczneit.pl
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany dalej „Konsumentem lub Osobą prywatną”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest MINFOR - Usługi Informatyczne, Maciej Krzywdziński (zwany dalej „Sprzedawcą” lub „MINFOR”).
 4. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§2. Rodzaje i zakres usług

 1. Przedmiotem sprzedaży jest znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu oprogramowanie komputerowe w formie licencji, których firma MINFOR jest autoryzowanym sprzedawcą.
 2. Oprogramowanie oferowane w Sklepie jest licencjonowane przez jego producentów. Warunki korzystania z oprogramowania określa umowa licencyjna dotycząca danego Produktu.
 3. Oprogramowanie jest dostarczane w wersji elektronicznej (bez nośnika). Link umożliwiający pobranie wersji instalacyjnej oprogramowania komputerowego z Internetu jest przesyłany Klientowi po dokonaniu płatności na podany przez niego adres e-mail.
 4. Klientowi dostarcza się certyfikat licencyjny zawierający kody aktywacyjne do programu lub klucz licencyjny z instrukcją drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail. Istnieje możliwość otrzymania wydrukowanego certyfikatu co wiąże się z opłatą spedycyjną.
 5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w polskich złotych (PLN). Zapłata ceny jest dokonywana w polskich złotych.
 6. Jeśli z opisu towaru lub wybranych opcji nie wynika inaczej, domyślnym rodzajem licencji jest licencja elektroniczna (ESD).

§3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
.

§4. Składanie i Realizacja Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu oraz akceptację postanowień Regulaminu przez zaznaczenie pola w formularzu.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta:
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy),
  • adres zamieszkania lub siedziby Firmy (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  • numer NIP (dotyczy Firmy),
  • adres elektroniczny (e-mail),
  • numer telefonu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 4. Realizacja sprzedaży w sklepie odbywa się według następującej procedury:
  • Należy dokonać wyboru Produktu, który Klient zamierza kupić.
  • Po wybraniu Produktu Klientowi zostanie zaprezentowana oferta na zakup minimalnej możliwej do zamówienia ilości danego Produktu wraz z najkrótszym możliwym do zamówienia okresem ochrony (okresem ważności licencji). Jeżeli Klient chce kupić większą ilość niż zaprezentowana, należy wybrać odpowiednią ilość w polu: liczba użytkowników w ramach licencji lub ilość stanowisk. Natomiast długość ważności licencji należy wybrać w polu: okres ochrony.
   - UWAGA! Nowa licencja na rozwiązania ESET rozpoczyna swój bieg od dnia realizacji zamówienia.
   - UWAGA! Licencja na ESET Security Pack rozpoczyna swój bieg od dnia realizacji zamówienia jednocześnie
   dla wszystkich 3 użytkowników. Jedna nazwa użytkownika zostaje przydzielona do ochrony trzech
   komputerów i trzech smartfonów
  • Jeżeli Klient zamawia przedłużenie licencji na programy ESET, po wybraniu produktu powinien przejść do zakładki „Przedłużenie licencji”, gdzie należy podać swoją nazwę użytkownika EAV lub AV oraz liczbę posiadanych w ramach aktualnej licencji użytkowników.
   - UWAGA! Przedłużenie licencji na rozwiązania ESET rozpoczyna swój bieg od momentu zakończenia
   poprzedniej licencji.
  • Po podaniu tych danych Klientowi zostanie zaprezentowana oferta na interesujący go Produkt.
  • Po kliknięciu w przycisk "do koszyka" w kolejnym oknie pojawi się podsumowanie zamówienia. Wszystkie informacje zostaną raz jeszcze wyświetlone na ekranie aby umożliwić Klientowi ich ostateczną weryfikację. W tym oknie klient wybiera także sposób wysyłki i sposób płatności. W tym oknie klient może także wpisać (jeśli takowy posiada) kupon rabatowy. Klient jest zobowiązany sprawdzić uważnie wszystkie podane dane. Jeżeli przedmiot zamówienia oraz podane przez Klienta dane zgadzają się, należy kliknąć przycisk „Zamawiam”.
  • W kolejnym oknie Klient będzie miał 3 opcje do wyboru:
   a) Zarejestruj się - opcja ta tworzy konto Klienta na którym możliwe jest sprawdzenie statusu realizacji zamówienia.
   b) Złóż zamówienie - opcja pozwala złożyć zamówienie bez zakładania konta Klienta
   c) Zaloguj się - jeśli klient ma utworzone wcześniej konto.
  • W kolejnym oknie pojawi się pojawia się formularz umożliwiający podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (dane do licencji oraz dane do wystawienia faktury). W pierwszej kolejności Klient musi wybrać czy jest Osobą prywatną czy Firmą, a następnie uzupełnić dane do realizacji zamówienia. Jeśli Klient zamawia przedłużenie licencji w polu dodatkowe informacje należy podać obowiązkowo nazwę użytkownika z aktualnie posiadanego certyfikatu licencyjnego. Po uzupełnieniu danych należy kliknąć przycisk „Podsumowanie”.
  • W kolejnym oknie pojawi się podsumowanie zamówienia aby umożliwić Klientowi ich ostateczną weryfikację. Klient jest zobowiązany sprawdzić uważnie wszystkie podane przez siebie dane. Jeżeli przedmiot zamówienia oraz podane przez Klienta dane zgadzają się, należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”. Jeżeli któreś będzie zawierało nieprawidłowe dane, będzie można je poprawić poprzez naciśnięcie przycisku "Wstecz".
 5. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.
 6. Po złożeniu zamówienia pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia zamówienia zawierającą m.in:
  • numer zamówienia,
  • informacje o wybranym przez Klienta produkcie,
  • wartość brutto zamówienia,
  • w załączniku będzie znajdować się dokument pro-forma w formacie pdf.
 7. Z momentem pozytywnej weryfikacji wypełnionego formularza, potwierdzeniem złożenia zamówienia - zamówienie zostaje skierowane do realizacji.
 8. Licencje na wszystkie programy (jeśli nie zaznaczono inaczej) dostarczane są w wersji elektronicznej (dostarczane są klucze licencyjne, link do strony z wersją instalacyjną programu oraz klucz lub numer seryjny umożliwiający pobranie i instalację oprogramowania).
 9. Jeżeli Klient wybrał płatność tradycyjnym przelewem, płatność musi zostać uregulowana w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Po dokonaniu zapłaty zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.
 10. Jeżeli Klient wybrał płatność on-line należy na potwierdzeniu zamówienia kliknąć w przycisk „opłać zamówienie”. Klient zostanie przeniesiony na stronę bezpiecznych płatności firmy dotpay, gdzie w celu dokonania płatności należy postępować zgodnie z instrukcjami. Po dokonaniu płatności zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy.


§5. Płatności i Dostawa

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną w chwili zaksięgowania zapłaty na koncie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego podania przez Klienta danych w formularzu.
 2. Certyfikaty licencyjne oraz linki do pobrania Produktu będą wysyłane drogą elektroniczną (e-mail) w terminie do 5 dni roboczych od daty dokonania płatności za zamówienie. Dostawa drogą elektroniczną (e-mail) jest bezpłatna.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są z pośrednictwem Dotpay.pl.
 5. Faktura VAT za zakupioną licencję zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.). Na życzenie Klienta faktura zostanie dostarczona Pocztą Polską, tradycyjnym listem na adres podany w zamówieniu. Jeżeli adres wysyłkowy jest inny niż dane do wystawienia faktury należy go przesłać na maila biuro@bezpieczneit.pl.


§6. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: MINFOR - Usługi Informatyczne, Maciej Krzywdziński ul. Marymoncka 93/97 m.40, 01-813 Warszawa, e-mail: biuro@bezpieczneit.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na program zostaną przez Sprzedawcę anulowane, a Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania.
 7. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz formularz (oświadczenie o odstąpieniu od umowy) są dostępne również na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Ważne informacje dla konsumenta”.

§7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: biuro@bezpieczneit.pl lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres MINFOR - Usługi Informatyczne, Maciej Krzywdziński - dział bezpieczneit.pl, ul. Marymoncka 93/97 m.40, 01-813 Warszawa.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.


§8. Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu
  realizacji zamówienia oraz wysłania oferty na aktualizację zakupionego oprogramowania.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.


§9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:
  • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.


§10. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz polityką prywatności publikowaną w serwisie www.bezpieczneit.pl.
 2. Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.